Login به پنل

برای ورود domain user  به این panel  ابتدا باید مرور گر خود را باز کرده و ادرس http://<IPaddress>:8443  را وارد نمایید ( به جای کلمه IPaddress باید ادرسی را که webhosting  شما در ابتدا برایتان فراهم کرده است را وارد نمایید.)سپس با صفحه زیر رو به رو میشوید :


در این قسمت  domain name خود را به عنوان  login username وارد نمایید ودر ادامه  پسورد مورد نظر خود را وارد کنید .و روی دکمه login  را در اخر کلیک کنید.

تصویر زیر نمایی از ورود شما به  pleskبه عنوان  domain user می باشد:آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

ساختEmail مستعار

در home  گزینه Mail Accounts را انتخاب میکنیم : بعد از ورود به صفحه زیر در جدولی که همه...

ساخت email forwarder

ابتدا وارد قسمت Mail accounts در home  شوید و بر روی Email مورد نظر که میخواهید برای آن...

بکاپ گیری و بازنشانی(Backup & Restore)

از قسمت home  ، user مورد نظر backup manager  را انتخاب میکنیم . دو نوع backup...

ساخت catchall Email

هنگامی که email ای به یک email نامعتبر ارسال میشود سه گزینه پیش رو است :...

نام دامنه مستعار

در این قسمت قرار است بیاموزیم که چگونه اسم مستعار برای دامنه خود انتخاب کنیم ، ابتدا در صفحه home...